2 Following
naitheaquas

naitheaquas

An Abney Associates Ameriprise Financial Advisor on Credit Impact of Student Loans

If you've finished college within the last few years, chances are you're paying off your student loans. What happens with your student loans now that they've entered repayment status will have a significant impact--positive or negative--on your credit history and credit score.

 

IT'S PAYBACK TIME

 

When you left school, you enjoyed a grace period of six to nine months before you had to begin repaying your student loans. But they were there all along, sleeping like an 800-pound gorilla in the corner of the room. Once the grace period was over, the gorilla woke up. How is he now affecting your ability to get other credit?

 

One way to find out is to pull a copy of your credit report. There are three major credit reporting agencies, or credit bureaus--Experian, Equifax, and Trans Union--and you should get a copy of your credit report from each one. Keep in mind, though, that while institutions making student loans are required to report the date of disbursement, balance due, and current status of your loans to a credit bureau, they're not currently required to report the information to all three, although many do.

 

If you're repaying your student loans on time, then the gorilla is behaving nicely, and is actually helping you establish a good credit history. But if you're seriously delinquent or in default on your loans, the gorilla will turn into King Kong, terrorizing the neighborhood and seriously undermining your efforts to get other credit.

 

WHAT'S YOUR CREDIT SCORE?

 

Your credit report contains information about any credit you have, including credit cards, car loans, and student loans. The credit bureau (or any prospective creditor) may use this information to generate a credit score, which statistically compares information about you to the credit performance of a base sample of consumers with similar profiles. The higher your credit score, the more likely you are to be a good credit risk, and the better your chances of obtaining credit at a favorable interest rate.

 

Many different factors are used to determine your credit score. Some of these factors carry more weight than others. Significant weight is given to factors describing:

 

- Your payment history, including whether you've paid your obligations on time, and how long any delinquencies have lasted

- Your outstanding debt, including the amounts you owe on your accounts, the different types of accounts you have (e.g., credit cards, installment loans), and how close your balances are to the account limits

- Your credit history, including how long you've had credit, how long specific accounts have been open, and how long it has been since you've used each account

- New credit, including how many inquires or applications for credit you've made, and how recently you've made them

 

STUDENT LOANS AND YOUR CREDIT SCORE

 

Always make your student loan payments on time. Otherwise, your credit score will be negatively affected. To improve your credit score, it's also important to make sure that any positive repayment history is correctly reported by all three credit bureaus, especially if your credit history is sparse. If you find that your student loans aren't being reported correctly to all three major credit bureaus, ask your lender to do so.

 

But even when it's there for all to see, a large student loan debt may impact a factor prospective creditors scrutinize closely: your debt-to-income ratio. A large student loan debt may especially hurt your chances of getting new credit if you're in a low-paying job, and a prospective creditor feels your budget is stretched too thin to make room for the payments any new credit will require.

 

Moreover, if your principal balances haven't changed much (and they don't in the early years of loans with long repayment terms) or if they're getting larger (because you've taken a forbearance on your student loans and the accruing interest is adding to your outstanding balance), it may look to a prospective lender like you're not making much progress on paying down the debt you already have.

Abney Associates Ameriprise Financial Advisor: Sammanfoga dina pengar när du gifter sig

Att gifta sig är spännande, men det innebär många utmaningar. En sådan utmaning som du och din make kommer att ansiktet är hur man slår ihop din ekonomi. Planera noga och kommunicera tydligt är viktiga, eftersom de finansiella beslut som du gör nu kan ha en bestående effekt på din framtid.

 

DISKUTERA DINA FINANSIELLA MÅL

 

Det första steget i kartläggning ut din ekonomiska framtid tillsammans är att diskutera dina finansiella mål. Börja med att göra en lista över dina kortsiktiga mål (t.ex. betala av bröllop skuld, ny bil, semester) och långsiktiga mål (t.ex. med barn, dina barns högskoleutbildning, pension). Sedan avgöra vilka mål är viktigast för dig. När du har identifierat de mål som är en prioritet, kan du fokusera din energi på att uppnå dem.

 

UTARBETA EN BUDGET

 

Nästa, du bör förbereda en budget som visar alla dina inkomster och utgifter under en viss tidsperiod (t.ex., varje månad, varje år). Du kan ange en make ska ansvara för budgeten, eller du kan turas om att föra register och betala räkningar. Om både du och din make ska involveras, se till att du utvecklar ett system för registrering som ni förstår. Och kom ihåg att hålla dina poster i ett gemensamt register så att både av kan du enkelt hitta viktiga dokument.

 

Börja med att lista dina källor av inkomst (t.ex. lön, räntor, utdelningar). Sedan, lista dina utgifter (det kan vara bra att granska flera månader av poster i din checkhäfte och kreditkort räkningar). Lägga upp dem och jämföra de två summorna. Förhoppningsvis får du ett positivt tal, vilket innebär att du spenderar mindre än du tjänar. Om inte, se över dina utgifter och se om du kan skära ner på dina utgifter.

 

BANKKONTON--SEPARAT ELLER GEMENSAMT?

 

Vid något tillfälle, du och din make kommer att behöva besluta om att kombinera dina bankkonton eller hålla dem separat. Att upprätthålla ett gemensamt konto har fördelar, såsom lättare registerhållning och lägre underhållsavgifter. Det är dock ibland mer svårt att hålla reda på hur mycket pengar är i ett gemensamt konto när två personer har tillgång till den. Naturligtvis kan du undvika problemet genom att se till att du berätta för varandra varje gång du skriver en check eller ta ut pengar från kontot. Eller, du kunde alltid separat redovisning.

 

KREDITKORT

 

Om du funderar på att lägga till ditt namn till din makes kreditkortskonton, Tänk om. När du och din make har gemensamma kredit, båda blir du ansvarig för 100 procent av kreditkort skuld. Dessutom, om en av er har dålig kredit, påverkar negativt kreditbetyget för den andra.

 

Om du eller din make inte kvalificerar sig för ett kort på grund av dålig kredit, och du är villig att ge din make konto privilegier ändå, kan du göra din make en auktoriserad användare av ditt kreditkort. En behörig användare är inte en gemensam kortinnehavaren och är därför inte ansvariga för eventuella belopp som debiteras på kontot. Också, kontoaktivitet inte utställning upp på den auktoriserade användaren kredit-post. Men kom ihåg, du förblir ansvariga för kontot.

 

FÖRSÄKRING

 

Om du och din make har separat sjukförsäkring, vill du göra en kostnadsnyttoanalys av varje plan för att se om du ska fortsätta att hålla din hälsa täckning separat. Till exempel, om din makes hälsa plan har en högre självrisk och/eller egenavgifter eller färre fördelar än de som erbjuds av din plan, kanske han eller hon vill gå med din hälsa plan istället. Du kommer också vill jämföra räntan för en familj plan mot kostnaden för två enda planer.

 

Det är en bra idé att undersöka din auto försäkringsskydd, alltför. Om du och din make egna separata bilar, kan du ha olika auto försäkringsgivare. Överväga att sammanföra din auto försäkringar med ett företag; många försäkringsbolag ger dig en rabatt om du försäkra mer än en bil med dem. Om en av er har en dåliga färdregistreringen, men se till att ändra företag kommer inte att innebära betala en högre premie.